WebAnalytics

Новини

Total Body Photography – диагностика и проследяване на бенки на цялото тяло

 

За първи път в България, БУЛДЕРМА ХД предлага извършването на т.н. Total body photography (фотография на цяло тяло) - заснемане на кожата на цялото тяло на пациенти с голям брой пигментни бенки и с повишен риск от развитие на рак на кожата и злокачествен меланом.

С помощта на специализиран софтуер и стандартизирани пози се заснема кожата на цялото тяло.

Върху снимките автоматично се маркират всички пигментни лезии.

При извършване на последващи снимки, върху тях се отбелязват бенките с настъпили промени в тях.

На съмнителните бенки се извършва допълнителен дерматоскопски анализ, с който се определят опасните от тях. 

 

Кой има полза от извършване на фотография на цялото тяло?

  • Индивиди с лична или фамилна анамнеза за наличие на меланом
  • Индивиди с лична или фамилна анамнеза за наличие на множествени диспластични (атипични) бенки
  • Индивиди с наличие на повече от 50 бенки
  • Индивиди, при които се появяват нови бенки
  • Индивиди, при които има данни за развили се непигментни кожни тумори
  • Индивиди, които получават имуносупресивно лечение по различен повод

 

Кои са предимствата на фотографията на цяло тяло?

Най-съществената разлика между злокачествения меланом и нормалните бенки е, че меланомните лезии променят своя размер, форма и цвят, докато нормалните бенки остават непроменени. Много меланоми възникват като ново пигментно петно, докато някои започват от предшестваща бенка. Често пъти настъпващите промени са трудно забележими, което затруднява ранното диагностициране. Извършването на последователни фотографии на тялото предоставя обективен начин за установяване дали е настъпила промяна, което позволява много по-ранно откриване на новоразвиващи се меланоми. При силно рискови пациенти се препоръчва извършване на фотография на цяло тяло през 6-12 месеца, докато при ниско рискови пациенти периодът е 5 години. Изследването може също да ограничи извършването на ненужно изрязване на бенки, в които не са настъпили изменения в сравнение с изходните снимки.

 

Как протича фотографията на цяло тяло?

Фотографирането на кожата на тялото се извършва при стандартизирани условия и продължава 15-20 мин. За подобряване качеството на фотографиите и заснемането на по-голяма кожна повърхност, препоръчва се бельото (бански) да е с минимални размери и с неутрален цвят (за предпочитане сив или с цвета на тялото). Изследването се извършва при осигуряване на личната неприкосновеност на индивида.

 

Каква е цената на фотографията на цялото тяло?

Първоначално заснемане – 000 лв.

Последващо заснемане с анализ на нови и променени бенки– 000 лв.

 

Записване за изследване

Телефон: 0889 716 477

Email: hristo_dobrev@yahoo.com